volledige check 1303 cabriolet 1977 Terug
Met startproblemen via-via bij ons terecht gekomen is in overleg met de eigenaar de auto technisch volledig nagekeken.
Op termijn komen er nog een paar dingen aan waarvan verslag zodra deze zijn uitgevoerd.