volledige check T2b Westfalia 1979 Terug
Een echt wel behoorlijk harde originele Nederlandse Westfalia uit 1979. Enig werk wel maar nog erg puur.
Helaas begint het drie jaren geleden vernieuwde front alweer te roesten. En dat is jammer. Er zijn er aantal redenen voor aan te wijzen.
We gaan deze bus gefaseerd en dus gebudgetteerd beter maken, veiliger maken en verduurzamen middels deelprojecten.