volledige check T2a/b Westfalia 1971 Terug
Deze prachtige Westfalia is aangeschaft door de eigenaar om deel te nemen in zijn nieuwe bedrijf gespecialiseerd in zonnepanelen.
Op termijn worden op de bus zelf twee zonnepanelen geplaatst en nog later zal de hele aandrijflijn worden vervangen door een elektrische. Gevoed door de zonnepanelen op de bus zelf en in de nog te bouwen zonnepanelen op het woonhuis.
Vrij van werk is de bus niet. Zomer 2012 zal de bus aan een volledige technische check worden onderworpen en later zal, bij ombouwen naar elektrische aandrijving, het matig gerestaureerde plaatwerk op veel correctere wijze worden vervangen door plaatwerk van goede kwaliteit. Bij eerdere restauratie is veel te veel plamuur gebruikt. Nette plaatwerkrestauratie behoeft een fractie plamuur. Later dus.